MELE HOʻOKIPA MILOLIʻI

Listen to the mele here.

He mai hea hea e hoʻokipa                (Come and gather with us)

Kīpapa mai ʻoukou iā Miloliʻi           (Let us gather as family)

Ua hiki maila, hoʻokipa mai,            (You have arrived and are welcomed)

Na nā kānaka pilina kai                     (by the stewards of the ocean)

Haʻaheo mākou i nā wahi pana        (We are prideful of our sacred places)

Nā wahi pana o nā kūpuna               (The sacred places of our ancestors)

 

Lele nā naiʻa (o) Honomalino           (The dolphins play at Honomalino)

Malino i ka loko (o) Omokaʻa           (Calm is the waters of Omokaʻa)

Huʻihuʻi wai ʻauʻau o Miloliʻi             (Numbing are the bathing ponds of Miloliʻi)

Wela lā i ka ʻāina o Waikini               (The land of Waikini is scorched with heat)

Noho nani a malie o Anapuka           (Anapuka sits still, majestically protected)

Nehenehe ʻiliʻili (o) Hoʻōpūloa          (While the pebbles of Hoʻōpūloa rumble)

 

Ua hiki maila, hoʻokipa mai              (You have arrived and are welcomed)

Na nā kānaka pilina kai                      (by the stewards of the ocean)

 

Ua hiki maila, hoʻokipa mai              (You have arrived and are welcomed)

Na nā kānaka pilina kai                     (by the stewards of the ocean)

 

Kīpapa mai ē                                        (Let us gather)

 

Ua haku ʻia e Shaftton Kuakahi Kaʻupu-Cabuag ma ka lā 16 o Iune ma ka makahiki 2014.  Nana nō ke kulena o ia mele.  ʻAʻole hiki ke hanakope.  Pono ka ʻae ʻana no ka hoʻohana ʻia ana.